Regaty 2022

XVI Regaty - Memoriał Kpt.Jacka Pawluka odbyły się w dniach 03-05.06.2022.
Regaty - Memoriał Kpt. Jacka Pawluka zostały rozegrane w Stanicy Wodnej Stranda nad Jez.Kisajno. Więcej informacji poniżej.Koleżanki i Koledzy,
Informacje o odbytych XVI Regatach - Memoriale Kpt.Jacka Pawluka po lewej stronie!
Dziękujemy!W czerwcu spotkaliśmy się ponownie, w Strandzie, nad Jez.Kisajno, cumując nasze jachty przy gościnnych kejach!

Hej Żeglarki, hej Żeglarze
Wczoraj sobie wspominałem
Stare dzieje na Bałtyku
Z Jackiem wspólnie żeglowałem

(...)
My tym razem na odległość
W sercach żagle więc stawiamy
Lecz na koniec TRADYCYJNIE
Za rok znowu się spotkamy!!”


Olaf
Stranda/Zalesie wrzesień 2020