Regaty 2015

IX Regaty - Memoriał Kpt. Jacka Pawluka odbyły się w 2015 roku ponownie w Stanicy Wodnej Stranda nad Jez.Kisajno. Frekwencja, atmosfera i pogoda dopisała.


Memoriał 2015

Hej Żeglarze Hej Żeglarki
Wiersz przesyłam, Wam z daleka
Duchem jestem razem z Wami
Was na wodzie walka czeka

Ja w dalekiej Skandynawii
Wiec wspominam stare czasy
Razem z Jackiem tu byliśmy
I mieliśmy dużo pracy

I choć lat minęło wiele
Mnóstwo dobrych wspomnień z nami
Z Jackiem praca i zabawa
No i piwo ze Szwedami

W przyszłym roku się spotkamy
By na wodzie razem być!
I będziemy znów żeglować
Śpiewać. Tańczyć. Piwo pić


OLAF, HOLSTEBRO CZERWIEC 2015