Regaty 2020

XIV Regaty - Memoriał Kpt.Jacka Pawluka odbędą się w dniach 25-27.09.2020.
Regaty - Memoriał Kpt. Jacka Pawluka zostaną rozegrane w Stanicy Wodnej Stranda nad Jez.Kisajno. Więcej informacji poniżej.

Nazwa zespołu:


Sternik:


Telefon kontaktowy oraz email:
             

Załoga (ilość osób, nazwiska do 31.08.2020):